Våre tjenester

Tjenester vi kan levere til deg

Vi i WeFile har jobbet med små og mellomstore bedrifter i flere tiår, og vi forstår godt hvilke utfordringer og behov din bedrift har. 

Lønn & løpende regnskapsføring

I WeFile har vi valgt å standardisere på Tripletex som regnskapssystem. Systemet gir oss mulighet til å effektivisere blant annet bokføring av leverandørfakturaer gjennom automatisering av rutiner. Systemet integreres også enkelt med banken din og gjør at du som kunde og vi som regnskapsbyrå kan samhandle i et felles system med enkelt brukergrensesnitt.

MVA-melding

For våre kunder med MVA-pliktig omsetning administrerer vi terminvis utarbeidelse og innsending av MVA-meldingen.

Årsregnskap

Et årsregnskap gir en oversikt over virksomhetens økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsårets slutt.
WeFile tar ansvar for å samle all nødvendig informasjon og utarbeide virksomhetens Årsregnskap innen offentlige tidsfrister slik at du kan fokusere på din egen kjernevirksomhet.

Last ned vår komplette sjekkliste for forberedelser til Årsregnskapet 2023.

Skattemelding

WeFile´s medarbeidere har samlet levert tusenvis av Skattemeldinger. Når Årsregnskapet er utarbeidet, sørger vi også for at alle nødvendige papirer og skjemaer til myndighetene leveres innen lovpålagte tidsfrister.

Etablering & avvikling av selskaper

Hver dag etableres det nye selskaper, andre avvikles. Endring av selskapsstrukturer er en naturlig del av et selskaps livsløp og vi i WeFile bistår årlig mange selskaper med omstrukturering. Som kunde av oss får du tilgang til erfarne rådgivere som håndterer hele prosessen fra A til Å.

Øvrige tjenester

Den samlede erfaringen WeFile har opparbeidet gjennom mange år i næringslivet gjør oss i stand til å rådgi våre kunder innen de mange områder innen økonomi, IT, forretningsjus og skatt. Typisk bistår vi våre kunder med:

  • Etablering & sletting av selskaper
  • Fusjoner & fisjoner
  • Skatteplanlegging
  • Finansiering av vekst
  • Valg av administrative IT systemer
  • Bruk av virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge/Skattefunn)
  • Definering og monitorering av KPI´r for virksomheten

Partnere

Teknologi Partnere

Regnskapssystem

WeFile har valgt å fokusere 100% på Tripletex. Dette fordi vi tror på fokus generelt - at det er bra og bli best på ett system, enn litt god på mange - men også fordi Tripletex er et fremtidsrettet system som muliggjør en god samhandling mellom kunde og regnskapsbyrå

Sticos logo

Administrasjons verktøy

WeFile har samarbeidet med Sticos i mange år, og har valgt å benytte systemet for effektivt å kunne avstemme regnskapet til våre kunder. I tillegg benytter vi Sticos til å organisere både oppgaver og avtaler med våre kunder

Har du noen spørsmål?

Ofte spurte spørsmål

Før vi starter kundeforholdet gjør vi en nøye vurdering av arbeidsomfanget vi kan forvente med ditt selskap.  Vi er forberedt på at vi i enkelte perioder bruker mer tid enn estimert, mens andre måneder bruker vi mindre tid.  Vår erfaring viser at kun når selskaper vokser i omsetning eller antall ansatte vil det være behov for å justere månedsprisen utover vanlig prisstigning.

De fleste av oss i WeFile har  jobbet flere tiår med små og mellomstore bedrifter.  Vår erfaring omfatter bl.a. finansiering av start-ups og etablerte selskaper via investor-miljøer og Virkemiddelapparatet.  I tillegg kan vi bistå i valg,  implementering og integrasjon av administrative IT systemer (CRM systemer/ERP systemer), samt digitaliserings prosesser.  Videre har vi erfaring med både å bistå selskaper i sterk vekst og selskaper med utfordringer, m.h.p. bedre lønnsomhet og forutsigbarhet.  Kontakt oss for et uforpliktende møte så kan vi avdekke om vi kan bistå nettopp din virksomhet.

WeFile´s ambisjon er å utvikle selskapet til å bli en av de mest anerkjente  leverandørene av regnskapstjenester til SMB-markedet i Norge.  Dette skal vi oppnå ved å utvikle en ekstremt kundefokusert bedriftskultur, en nulltoleranse for ikke å møte tidsfrister, samt opprettholde en høy appetitt for å kontinuerlig søke å øke effektiviteten av arbeidet vi gjør for våre kunder.

Vil du vite mer?