Vi tar ansvar for

dine LønnS &
Regnskapsbehov

slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet

Unik samarbeidsform

Vi jobber på lag sammen med våre kunder

Våre ansatte i WeFile har lang erfaring både som leverandør av Lønn & Regnskapstjenester og erfaring med nyetablering og utvikling av selskaper. Vi forstår dine behov for regnskaps- og rådgivnings-tjenester i alle selskapets livs faser; – fra første etablering til videre skalering, og eventuelt salg eller omorganisering av virksomheten.

WeFile leverer deg de regnskaps tjenestene du har behov for, men blir også din samtalepartner for videre utvikling av selskapet ditt. Vi jobber som en økonomi avdeling integrert i din virksomhet.  Samtidig stiller vi krav til deg som kunde. Vi avtaler tydelig arbeidsfordeling og tidsfrister mellom oss og våre kunder slik at vi kan levere en best mulig og kostnadseffektiv tjeneste.  Du får din dedikerte kontaktperson som kjenner virksomheten din i detalj, og kan raskt sette seg inn i ulike problemstillinger og bidra med gode løsninger.  Ta kontakt så vi kan fortelle litt mer om oss selv og vår filosofi knyttet til kundeutvikling.

Fordeler

Hvorfor velge WeFile?

fast avtalt
pris

WeFile´s forretningsidè er å levere våre tjenester til fast måneds pris. Vi blir enige om omfang og arbeidsfordeling når vi starter oppdraget. Som kunde får du dermed en helt forutsigbar kostnad for Lønn & Regnskapsføring. Samtidig blir vi sterkt motiverte til å utnytte teknologi og lage gode prosesser for å kunne utføre oppdraget mest mulig effektivt

DEDIKERT
KONTAKTPERSON

I WeFile er alle kunder like viktige og alle får en dedikert kontaktperson som kjenner din virksomhet spesielt godt, og som svarer deg umiddelbart når du har spørsmål. Samtidig vil det alltid være flere i WeFile som kjenner din virksomhet, og som kan bistå ved behov.

ØKONOMI AVDELING
INTEGRERT i din VIRKSOMHET

WeFile jobber tett med deg som kunde for å utvikle økonomi funksjonen i din virksomhet. Våre kunders suksess gir oss suksess, og vårt mål er at våre tjenester skal bidra til bedre lønnsomhet og støtte din virksomhet i strategiske valg. Vi måler Kundetilfredshet regelmessig. Oktober 2022 målingen viser en Net Promoter Score på 40. Dette er bra, men vi kan fortsatt bli bedre,

KOMPETENTE OG
ENGASJERTE RÅDGIVERE

Våre ansatte har alle lang erfaring fra utførelse av Lønn & Regnskaps oppdrag. I tillegg har vi en unik kompetanse innen etablering av startups og skalering av virksomheter. Vi ønsker å engasjere oss i din virksomhet og være en viktig samtalepartner for å bidra til gode løsninger både i vekstfaser og i mer utfordrende faser. Kontakt oss så vi kan fortelle litt mer om vår filosofi knyttet til kundeutvikling.

FOKUS PÅ
DIGITALISERING

Vi bistår din virksomhet med å effektivisere og digitalisere økonomi funksjonen. Vår forretningsidè er basert på at vi lykkes i å automatisere mange av prosessene knyttet til bilagsføring, betaling, og rapportering. Samtidig stiller vi også forventninger til deg som kunde til å være åpen for å ta i bruk de muligheter som finnes i moderne systemer for samhandling.

RÅDGIVNING OG
TILLEGGSTJENESTER

I tillegg til Lønn & Regnskapstjenester kan vi også bidra som rådgivere på mange andre områder. Dette omfatter blant annet strukturelle endringer som fusjoner, fisjoner, salg av virksomheter, ansattes aksjeprogram (ESOP), bruk av virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge/Skattefunn), skatteplanlegging og etablering/monitorering av virksomhets KPI´r.

Høy kundetilfredshet

WeFile gir oss alle de tjenestene vi trenger med høy kvalitet og til en riktig pris

om oss

Vi har vært
med på mange
spennende reiser

WeFile er et annerledes regnskapsbyrå med betydelig erfaring fra startups og teknologibedrifter. Vi har derfor litt mer appetitt på å implementere effektive IT systemer som gjør oss i stand til å tilby alle våre tjenester til en forutsigbar fast pris.

ANSATTE

og stigende
0 +

SAMLET ERFARING

år
0 +

NET PROMOTER SCORE

og stigende
0 +