WeFile sender inn Aksjonær-registeroppgaven (RF-1086) for deg

Det haster å levere hvis du vil unngå gebyrer!!

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres inn 31. januar for det foregående regnskapsåret.  Innen 31. januar 2024 må alle selskaper derfor levere en komplett aksjonærregisteroppgave som viser status pr. 31. desember 2023. MEN, hvis man får levert innen 15.02.2024 slipper man normalt gebyrer.

Aksjonærregisteroppgaven, også referert til som RF-1086, er en komplett oppstilling over samtlige aksjonærer i et selskap, inkludert en detaljert oversikt over alle kapitalhendelser knyttet til selskapets aksjer i løpet av det aktuelle året.

Kapitalhendelser omfatter stiftelse, utbetaling av utbytte, overføringer av aksjer (salg/kjøp), kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, aksjesplitter, aksjespleiser, fusjoner og fisjoner. Oversikten over  transaksjoner gir aksjonærregisteroppgaven et helhetlig bilde av selskapets eierskapsstruktur og kapitalendringer gjennom året.

Aksjonærregisteroppgaven utgjør grunnlaget for «Aksjer og egenkapitalbevis» som sendes til aksjonærene for bruk i skattemeldingen, så det er viktig for alle parter at den er korrekt utfylt og levert innen tidsfristen som er satt.