Pressemelding 19/02/2024

Sammen vil vi kunne tilby enda bredere og dypere kompetanse, samt utvide vårt tilbud til både eksisterende og nye kunder. Clever og WeFile passer svært godt sammen og deler de samme verdiene når det gjelder selskapskultur og kundefokus. Vi blir en betydelig leverandør av regnskapstjenester på moderne skybaserte plattformer, samtidig som vi har ekspertise innen ulike løsninger som naturlig integreres med kundens regnskapssystem.

«Siden Clever ble etablert i 2017, har vi opplevd betydelig vekst i omsetning, resultat og kundebase på Østlandet. Sammen med WeFile vil vi styrke oss ytterligere med supplerende kompetanse og en spennende produktportefølje. Vi gleder oss til å dra nytte av WeFiles egne ressurser for utvikling av programvare som vil bidra til å effektivisere og automatisere tjenestene vi leverer. Våre ansatte ser frem til å delta i WeFiles videre satsing og bli en ledende aktør innen regnskapstjenester for SMB-markedet i Norge,» uttaler Christoffer Pettersen, Daglig leder i Clever AS.

Den fusjonerte enheten leverer regnskapstjenester til over 300 selskaper i Norge. I tillegg til å ta totalansvar for kundens tradisjonelle regnskapsføring, tilbyr selskapet spesialverktøy og administrative tjenester for oppstartsselskaper, vekstselskaper og investeringsselskaper med omfattende aksjonærbase og aksjetransaksjoner.

Overordnet mål er å tilby en problemfri regnskapshverdag for alle kunder ved hjelp av moderne, automatiserte og fleksible systemer.

WeFile har sterkt fokus på kvalitet, og en betydelig del av deres 14 ansatte er statsautoriserte regnskapsførere. Selskapet er organisert med en dedikert kvalitetsleder og Customer Success Manager for å sikre robuste prosesser og optimal kundeopplevelse. Med hovedkontor i Drammen og avdelingskontor i Askim opplevde selskapene en organisk vekst på 30% i 2023, med forventet omsetning på ca. 15 millioner NOK i 2024.

«WeFile, med røtter flere tiår tilbake i tid, tilbyr alle de tradisjonelle regnskapstjenestene som SMB-markedet trenger. Selskapet har også utviklet løsninger spesielt interessante for vekstselskaper og investeringsselskaper, der det ofte er behov for støtte rundt administrative prosesser knyttet til kapitalendringer og aksjehandler. Vi ser det som en svært god løsning, både for kunder og ansatte, at selskapene nå går sammen. Sammen blir vi en av de største regnskapsbyråene i Buskerud. Vi er store nok til å tilby kvalitet og trygghet for kundene, samtidig som vi er fleksible og enkle å samarbeide med. Fusjonen gir oss muligheten til å rette større fokus mot kundene, slik at vi kan tilby enda bedre tjenester, rådgivning og service,» sier Camilla Mile, Daglig leder i WeFile AS.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Christoffer Pettersen, Daglig leder, Clever AS, epost: christoffer@clvr.no, tlf: 95 52 31 52 eller
Camilla Mile, Daglig leder, WeFile AS, epost: camilla@wefile.no, tlf: 92 05 92 21

Vil du vite mer?